Maandag - Vrijdag - 9:00 - 18:00, Zaterdag - 9:00 - 12:00

Bedrijfsfilosofie

Bedrijfsfilosofie  "In samenwerking naar succes"
Phoenix Projecten functioneert als een klantgerichte, vooruitstrevende en innovatieve coachingsorganisatie.
 
De kernkwaliteiten die wij nastreven zijn:

   •           Kunde en kennis;

   •           Ontwikkelingen kunnen voorzien;

   •           Handelen naar de toekomst;

   •           Doorgaande samenwerking en Maatwerk.

Kunde en kennis

Het begeleiden van coachingstrajecten op allerlei niveaus vraagt om betrokkenheid en kennis van uw doelstellingen. Phoenix Projecten werkt alleen met hooggekwalificeerde coaches, die snel en effectief hun kennis kunnen inzetten ten behoeve van uw specifieke vraag.
 

Ontwikkelingen kunnen voorzien

Phoenix Projecten is in staat om visies binnen een bedrijf of instelling praktisch te vertalen en om te zetten naar de behoefte van de opdrachtgever.
 

Handelen naar de toekomst

Onze coaches wachten niet af. Zij zijn in staat ontwikkelingen tijdig te signaleren en in samenwerking met de opdrachtgever in te brengen in het lopende proces.
 

Doorgaande samenwerking

U kunt Phoenix Projecten per opdracht inschakelen. Wij streven echter naar een langdurige relatie met u als opdrachtgever. Onze coaches willen uw organisatie beter leren kennen, waardoor zij zich betrokken voelen bij uw activiteiten. Medeverantwoordelijkheid dragen voor individu en organisatie is hierbij het uitgangspunt.
 

Maatwerk

Phoenix Projecten levert maatwerk. Naast bestaande aanbod van diensten en producten ontwikkelen wij trainingsprogramma’s en projecten toegesneden op het individuele groeps- en organisatieniveau. Voor al onze diensten en producten geldt dat de wensen en behoeften van onze opdrachtgevers ons uitgangspunt zijn.