Maandag - Vrijdag - 9:00 - 18:00, Zaterdag - 9:00 - 12:00

Sociaal Maatschappelijke  Oriëntatie (SMO)

 De deelnemers zullen kennis nemen van de Nederlandse samenleving.

 Het vergroten van de kennis over het politieke stelsel, het rechtstelsel, rechten en plichten van de burgers, de sociale voorzieningen en de geldende normen en waarden, maar ook over de relevante instellingen. Tijdens deze training worden er gastsprekers uitgenodigd voor het geven van de relevante informaties uit de praktijk. Maar ook worden er veel themagerichte discussiebijeenkomsten georganiseerd om hun eigen ideeën te uiten en te kunnen argumenteren in groepen.

Sociale vaardigheidstrainingen zijn weliswaar een apart onderdeel in het traject dat Intercity Working aanbiedt, maar ook een geïntegreerd onderdeel. Het gaat hier immers om een specifieke training die met name voor medewerkers wordt gegeven, die veelal onbekend zijn met de Nederlandse bedrijfscultuur. Ook worden de sociale vaardigheidstrainingen afgestemd op de individuele coaching en wordt de specifieke problematiek van de werknemer en van het bedrijf aangepakt. De trainingen vergen dan ook voorbereiding en analyse van de werksituatie. De trainingen zijn ook geschikt voor werknemers met een geringe taalbeheersing.

Trainingsinhoud maatschappelijke oriëntatie

  • De deelnemer zal in grote lijnen kennis worden bijgebracht over de multiculturele samenleving
  • Vergroting van de kennis over de politiek, het rechtsstelsel, rechten en plichten van burgers
  • Informatie verstrekken over de normen en waarden die in de Nederlandse samenleving gelden
  • Informatie verstrekken over de diverse voorzieningen en instellingen
  • Informatie verstrekken over de arbeidsmarkt, vrijwilligerswerk
  • Informatie verstrekken over de gezondheidszorg en belangrijke instellingen

Gedurende deze training zullen wij met de deelnemers bezoeken afleggen aan diverse (maatschappelijke) instellingen. Hieraan gekoppeld zullen wij de deelnemers praktijkopdrachten laten uitvoeren. Hierdoor zullen de deelnemers meer zelfvertrouwen krijgen en tevens bevordert dit hun zelfstandigheid.

 Naast deze trainingen zullen wij ook voor de deelnemers themagerichte interactieve discussiebijeenkomsten organiseren. Per thema zullen wij Nederlanders uitnodigen deel te nemen aan deze discussiebijeenkomsten. De deelnemers zullen hierdoor de geleerde kennis uitwisselen met Nederlanders uit hun omgeving. Bovendien leren zij in groepsverband te communiceren en hun meningen te uiten.

 Kwalificatie docenten voor de vakcursussen

De docenten zijn nationaal gecertificeerd.