Maandag - Vrijdag - 9:00 - 18:00, Zaterdag - 9:00 - 12:00

Projectmanagement Er wordt vaak gedacht dat projecten tussen de dagelijkse werkzaamheden door, kunnen worden gedaan.

Artikelindex

Dit is een misvatting. Projecten vallen buiten de bestaande routines binnen bedrijven en organisaties. Voor de voorbereiding en uitvoering van een project moet extra tijd worden vrijgemaakt en structuren en procedures worden vastgelegd. Dit brengt voor de betrokkene extra belasting met zich mee. Werken in projectenverband is een vakgebied met zijn eigen spelregels, technieken en hulpmiddelen. Goede redenen om te rade te gaan bij een extern deskundige die kennis van zaken heeft. Phoenix Projecten is ervaren in projectmatig werken. Wij ontwikkelen en beheren projecten voor bedrijven en organisaties, maar voeren ook in eigen beheer projecten uit. Onze kennis en ervaring beslaat verschillende projectterreinen, zoals sociaal- economisch vlak, onderwijs, werkgelegenheid, integratie en training.