Maandag - Vrijdag - 9:00 - 18:00, Zaterdag - 9:00 - 12:00

Projectmanagement Er wordt vaak gedacht dat projecten tussen de dagelijkse werkzaamheden door, kunnen worden gedaan.

Artikelindex

Dit is een misvatting. Projecten vallen buiten de bestaande routines binnen bedrijven en organisaties. Voor de voorbereiding en uitvoering van een project moet extra tijd worden vrijgemaakt en structuren en procedures worden vastgelegd. Dit brengt voor de betrokkene extra belasting met zich mee. Werken in projectenverband is een vakgebied met zijn eigen spelregels, technieken en hulpmiddelen. Goede redenen om te rade te gaan bij een extern deskundige die kennis van zaken heeft. Phoenix Projecten is ervaren in projectmatig werken. Wij ontwikkelen en beheren projecten voor bedrijven en organisaties, maar voeren ook in eigen beheer projecten uit. Onze kennis en ervaring beslaat verschillende projectterreinen, zoals sociaal- economisch vlak, onderwijs, werkgelegenheid, integratie en training.


Phoenix Projecten ontwikkelt en voert werkgelegenheidsprojecten uit die gericht zijn op de doorstroming van werkzoekenden richting de arbeidsmarkt. De arbeidsmarktrelevantie is voor ons een leidraad in het proces van het uitwerken van een idee tot een werkgelegenheidsproject. Phoenix Projecten is actief binnen perspectiefrijke sectoren.

Wij richten ons op specifieke doelgroepen, zoals langdurig werkzoekenden, allochtonen, personen met een arbeidshandicap, ex-WAO-ers, vluchtelingen en vrouwen. Voorbeelden van beroepen waartoe wordt opgeleid, zijn: financieel adviseur, exportmanager, intercedent, systeembeheerder, commercieel medewerker en bankmedewerker.

Uitgangspunt in onze werkgelegenheidsprojecten is dat de projectdeelnemers reeds enige tijd uit het arbeidsproces zijn verdwenen of onbekend zijn met de in Nederland heersende werkcultuur. Door deze achterstand, zijn zij niet in de staat om op eigen kracht een reguliere baan te vinden of te behouden. Daarom zijn naast beroeps- en vakgerichte scholing, coaching en het opdoen van praktijkervaring, belangrijke onderdelen in het traject. De projectendeelnemers worden gedurende het gehele project vakkundig begeleid en kunnen tijdens de praktijkperiode een jobcoach aanspreken. Phoenix Projecten bemiddelt gericht naar en betaalde baan.

Er zijn stimuleringsfondsen en ruime subsidiemogelijkheden om de uitvoering van een werkgelegenheidsproject te ondersteunen. Wij informeren u hier graag over. Een werkgelegenheidsproject is opgebouwd uit modules. Deze modules kunnen afzonderlijk worden uitgevoerd.