Maandag - Vrijdag - 9:00 - 18:00, Zaterdag - 9:00 - 12:00

 Bedrijfsgerichte trainingen

Bedrijven en organisaties worden in toenemende mate geconfronteerd met een gedifferentieerde samenleving. Naast het groeiende aanbod aan allochtone werknemers, ontdekken steeds meer bedrijven en organisaties allochtonen als klant.

Artikelindex

Voor beide markten geldt dat in veel gevallen cultuurverschillen moeten worden overbrugd. Dankzij jarenlange ervaring heeft Phoenix Projecten knowhow en expertise in huis om u hierin te begeleiden. Phoenix Projecten verzorgt bedrijfstrainingen gericht op de omgang met klanten, collega’s en personeel uit diverse culturen. Deze trainingen zijn afgestemd op de praktijk.

Vaardigheidstrainingen:

 • Acculturatietraining;
 • Sociale activeringstraining;
 • Sollicitatietraining voor specifieke doelgroepen;
 • Training netwerken;
 • Beroeps- en vakgerichte scholing;
 • Jobcoaching;
 • Loopbaancoaching;
 • Individuele- en groepsbemiddeling in werk.

Trainingsaanbod voor opdrachtgevers:

 • Interculturele communicatie;
 • Omgaan met diversiteit in arbeidsorganisatie;
 • Bedrijfsinpassing allochtonen;
 • Interculturalisering van bedrijven en organisaties;
 • Loopbaanbegeleiding;
 • Mentoring medewerkers;
 • Training etnomarketing als instrument; om klanten, netwerken, personeelsleden uit andere culturen te bereiken.

Coaching en workshops:

 • Coachend leidinggeven;
 • Aanspreken op resultaten en gedrag;
 • Coachen op competenties;

·         Coaching van teams.