Maandag - Vrijdag - 9:00 - 18:00, Zaterdag - 9:00 - 12:00

 Bedrijfsgerichte trainingen

Bedrijven en organisaties worden in toenemende mate geconfronteerd met een gedifferentieerde samenleving. Naast het groeiende aanbod aan allochtone werknemers, ontdekken steeds meer bedrijven en organisaties allochtonen als klant.

Artikelindex

Loopbaanoriëntatie

De loopbaan oriëntatie is bedoeld voor werknemers op verschillende niveaus binnen de organisatie, die via professionele ondersteuning meer inzicht willen verkrijgen in hun huidige werksituatie en waar het ondernemen van stappen noodzakelijk is om hun carrière een positieve wending te geven. Dus kortom, het maken van keuzes in de eigen carrière.

De opzet van de loopbaan oriëntatie

Het programma bestaat uit:

 1. Een individueel intake gesprek met een senior consultant.

In dit gesprek komen zaken aan de orde zoals:

 • De huidige werksituatie.
 • De voorgaande werkervaring (carrière historie)
 • De wensen met betrekking tot de toekomst.
 1. Een vervolg gesprek waarbij de resultaten van het uitgewerkte intake gesprek worden besproken en de te nemen vervolgstappen.
 2. Afhankelijk van de bevindingen kan een individuele coaching of een groepstraining worden aangeboden. Ook een combinatie van de twee is mogelijk.
 
Het groepstrainingsprogramma bestaat uit drie trainingdagen verspreid over vier weken. (Tussen de tweede en de derde sessie vindt een individueel gesprek plaats met elke deelnemer. Met de opgedane kennis en de nieuwe verkregen inzichten gaat de deelnemer aan de slag om de gemaakte plannen te realiseren. Waar nodig, kan de consulent in het vervolgtraject actief blijven als klankbord.

Voorbeelden van mogelijke vervolgstappen aan het einde van de cursus:

 • Het concreet gaan zoeken, solliciteren binnen of buiten de huidige organisatie;
 • De huidige functie meer inrichten naar eigen behoefte;
 • Starten met een opleiding;
 • Het eigen netwerk in kaart brengen en activeren;
 • Een tijdelijke stage of outplacement, binnen of buiten de huidige organisatie.  

Een cursus programma is op aanvraag leverbaar.