Maandag - Vrijdag - 9:00 - 18:00, Zaterdag - 9:00 - 12:00

Sinds 2008 houdt ons organisatie zich actief bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van reïntegratie- en arbeidsmarktgerichteprojecten. 

Door vraaggerichte benaderingsmethoden van de arbeidsmarkt kunnen wij snel inzicht krijgen in de vacature ontwikkeling en het acquireren van vacatures voor onze cliënten en projectdeelnemers.

Intake, diagnose, trajectplan

Gedurende het hele reintegratietraject is de reïntegratieconsulent van Phoenix het vaste aanspreekpunt voor de cliënt en de opdrachtgever. Na een eerste intake- en kennismakingsgesprek voert de reïntegratieconsulent uitvoeriger diagnosegesprek met de cliënt om nader inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden en beperkingen. Hierbij wordt grote waarde gehecht aan de eigen actieve inbreng, visie en inzet van de cliënt.

De onderwerpen en thema’s die aan de orde komen:

 

•              Arbeidsverleden;                              •              Arbeidsmotivatie;

•              Capaciteiten en kwaliteiten;             •              Beroeps- en sociaalvaardigheden;

•              Ambities en carrièreplan;                 •              Toekomstplannen;

•              Persoonlijk ontwikkelingsplan;           •              Opleidingen en cursussen;

•              Solliciteren;                                       •              Mogelijkheden en beperkingen;

•              Begeleiding en coachen                     •              Interventies gericht op de arbeidmarkt;

Op grond van hierboven genoemde onderwerpen worden een aantal gesprekken gevoerd en diagnose worden afgrond. Er wordt een reïntegratieplan opgesteld aan de conform met de wensen van de opdrachtgever en/of cliënt. Na de diagnosefase wordt binnen twee weken het complete reïntegratieplan afgrond.

 

Visie op reïntegratie

Iedereen moet kansen krijgen om te kunnen werken. De geboden kansen dienen ook dan effectief te worden benut. Het verliezen van een baan kan iedereen overkomen. Met name in economisch moeilijke tijden zoals nu wereldwijde heersende financiële crisis. het risico is groter dan ooit om enerzijds een baan te behouden anderzijds zoeken naar een baan op de arbeidsmarkt.

Veel mensen met grote afstand op de arbeidsmarkt staan hierdoor buitenspel. Door deze ontwikkelingen voor een groot aantal mensen is het lastig om weer een baan te vinden. Mensen die al langer werkloos zijn, lager opgeleiden, behoren tot een andere etnische culturele groepen. Mensen die om medische- en anderen redenen niet meer aan de slag denken te kunnen. Wij denken dat ieder mens kwaliteiten en inzichten heeft in eigen weten en kunnen. Daarom kunnen wij voor iedereen passende mogelijkheden bieden in de vorm van maatwerk. Bijvoorbeeld zoeken naar juiste vacature en plaatsingsmogelijkheden voor een vaste baan, het bemiddelen naar werkervaringsplaats(en) en/of stage om leer- en werkervaring op te doen en uiteindelijk hen te plaatsen naar duurzaam werk.