Maandag - Vrijdag - 9:00 - 18:00, Zaterdag - 9:00 - 12:00

De loopbaan oriëntatie is bedoeld voor werknemers, op verschillende niveaus binnen de organisatie, die via professionele ondersteuning meer inzicht willen verkrijgen in hun huidige werksituatie en welke stappen noodzakelijk zijn om hun carrière een positieve wending te geven. Dus kortom, het maken van keuzes in de eigen carrière.

De opzet van de loopbaan oriëntatie

Het programma bestaat uit:

 1. Een individueel intake gesprek met een senior consultant.

In dit gesprek komen zaken aan de orde zoals:

 • De huidige werksituatie.
 • De voorgaande werkervaring (carrière historie)
 • De wensen met betrekking tot de toekomst.
 1. Een vervolg gesprek waarbij de resultaten van het uitgewerkte intake gesprek worden besproken en de te nemen vervolgstappen.
 2. Afhankelijk van de bevindingen  kan een individuele coaching of een groeps-training  worden aangeboden. Ook een combinatie van de twee is mogelijk.

Het groepstrainingsprogramma bestaat uit drie trainingdagen verspreid over vier weken. Tussen de tweede en de derde sessie heeft een individueel gesprek plaats met elke deelnemer. Na afloop van de cursus heeft een individueel eindgesprek plaats. Met de opgedane kennis en verregen nieuwe inzichten gaat de deelnemer aan de slag om de gemaakte plannen te realiseren. Waar nodig kan de consulent in het vervolgtraject als klankbord actief blijven.

Voorbeelden van mogelijke vervolgstappen aan het einde van de cursus:

 • Het concreet gaan zoeken, solliciteren binnen of buiten de huidige organisatie;
 • De huidige  functie meer inrichten naar eigen behoefte;
 • Starten met een opleiding;
 • Het eigen netwerk in kaart brengen en activeren;
 • Een tijdelijke stage of outplacement, binnen of buiten de huidige organisatie.  

Op aanvraag is een cursus programma leverbaar.

 Loopbaanadvies voor Managers

Voor managers met vragen over het vervolg van hun loopbaan of op vragen vanuit de organisatie, biedt Phoenix Projecten op maat gesneden programma's aan. De aanleiding hiervoor kan zeer divers zijn. Het kan gaan om plannen voor een nieuwe loopbaanstap waarvan de richting nog niet helemaal duidelijk is, het vervallen van de huidige functie of de constatering dat men niet helemaal meer op de juiste plek zit. Het traject start met het in samenspraak vervaardigen van een analyse van de situatie: de kwaliteiten, wensen en beperkingen worden omschreven. Onderzocht wordt, in samenspraak met manager en organisatie wat de meest wenselijke eindsituatie is. Na het opstellen van de te volgen weg, kan dit dienen voor een gesprek met de organisatie. In de laatste fase onderneemt de kandidaat de overeengekomen acties. Ook hierbij is ondersteuning mogelijk. Als bijvoorbeeld een stap naar buiten wenselijk is, kunnen wij de kandidaat begeleiden bij het daadwerkelijk zoeken naar een andere baan in de vorm van klassieke outplacement.

Loopbaanadvies voor managers wordt alleen uitgevoerd door een Senior-Consultant, waarbij de grootste mate van discretie gegarandeerd wordt.