Maandag - Vrijdag - 9:00 - 18:00, Zaterdag - 9:00 - 12:00

Phoenix Projecten “De kracht van het kleinschalige optimisme”

Een introductie

Hier maakt u kennis met Phoenix Projecten, onze producten, diensten en werkwijze. Phoenix Projecten is een intercultureel projectbureau. Wij opereren landelijk en werken in opdracht van overheden, non-profitorganisaties en het bedrijfsleven. Phoenix Projecten biedt een breed spectrum aan van diensten en producten.
 
Het werkterrein van Phoenix Projecten is gegroepeerd in acht clustergroepen:
  •          Werkgelegenheidsprojecten;
  •          Reïntegratie;
  •          Projectmanagement;        
  •          Coaching;
  •          Loopbaaninterventie;
  •          Advisering;
  •          Werving & Selectie.
Phoenix reïntegratie- en projecten is een landelijk opererende organisatie met een projectmatige formule die helpt om werklozen aan een passende baan te bemiddelen.
 
Vanuit haar locale en regionale samenwerking helpt zij:
  •          Mensen die hun werk dreigen kwijt te raken en/of zijn kwijtgeraakt;
  •          Langdurige werklozen en uitkeringsgerechtigden;
  •          Speciale doelgroepen zoals jongeren, vrouwen, oudkomers, nieuwkomers en 45 plussers aan een passende baan.

Het belangrijke uitgangspunt hierbij is het bevorderen van duurzaam werk en het vergroten van kwalificaties en beroepsgerichte vaardigheden van werklozen. Door professioneel partnership biedt Phoenix reïntegratie- en projecten diverse opleiding- en trainingen aan om in korte tijd bestek het kwalificatieniveau op een effectieve wijze te vergroten. Naast werkgeversnetwerken heeft Phoenix ook branchegerichte benadering om de succesvolle plaatsingen van werklozen naar duurzame vacatures te realiseren. Phoenix werkt nauw samen met gemeenten, UWV-werkbedrijf, bedrijfsleven en opleidingsinstituten.

Doelstelling

Alle activiteiten, diensten en producten van onze organisatie hebben tot doel bruggen te slaan tussen werkzoekenden en de arbeidsmarkt, tussen werkgevers en werknemers, tussen aanbod en afzetmarkt. Dit doen wij door middel van specifieke re-integratieprojecten, opleidingen, trainingen, coaching en begeleiding naar arbeidsmarkt.
 
Bij het realiseren van onze doelstellingen gaan wij uit van maatwerk voor onze klanten om hun ambities, talenten en mogelijkheden in kaart te brengen, waarbij de vergroting van hun motivatie en doorzettingsvermogen belangrijke uitgangspunten zijn.