Maandag - Vrijdag - 9:00 - 18:00, Zaterdag - 9:00 - 12:00

Werkwijze & Methodiek

Onze werkwijze & methode

Onze werkwijze is in feite simpel, namelijk: snel en praktisch inspelen op de wensen van de opdrachtgever. Elke interne medewerker denkt en werkt mee aan het oplossen van de vragen van de opdrachtgevers. Wij werken volgens vaste procedures en structuren, maar wij bouwen voldoende ruimte in om snel flexibel in te kunnen spelen op veranderende situaties of behoeften van opdrachtgevers en klanten.
 
Wij hechten veel waarde aan een goede communicatie met onze opdrachtgevers. Daarom informeren wij de opdrachtgever op vaste momenten over de voortgang van een training of een project.
 

Phoenix Projecten draagt ook zorg voor een nauwkeurige evaluatie.

Maatwerk

Phoenix Projecten levert maatwerk. Naast bestaande aanbod van diensten en producten ontwikkelen wij trainingsprogramma’s en projecten toegesneden op het individuele groeps- en organisatieniveau. Voor al onze diensten en producten geldt dat de wensen en behoeften van onze opdrachtgevers en klanten ons uitgangspunt zijn.